Who is Deniz Serkan OZCAN?

Deniz Serkan ÖZCAN 18.01.1992 Kars doğumludur. Çalışmalarına ve yaşamına Ankara’da devam etmektedir. Resim sanatı dışında, 2015 yılında Nevşehir Üniversitesi konferans salonunda “Belgesel Gösterimi” olmuştur. 2017 yılında Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Resim-Müzik-Seramik Bölümü) mezuniyet filmi çekimlerinde ve kurgusunda bulunmuştur. Yüksek lisans eğitiminde “Belgesel Sinema” dersi alıp, tarihte yeri olan 7 belgesel filmi eleştirisi ve “Belgesel Sinema Tarihinin Gelişim Süreci” ile ilgili makale yazmıştır. Ayrıca kendi sanatı hakkında da “Korku İmgeleri” adında makalesi vardır. Ülkemizin önde gelen sanatçılarından Ahmet GÜNEŞTEKİN ile görüşüp, yapmış olduğu “Ölümsüzlük Odası” adlı enstalasyon hakkında bir makale yazmıştır. Kongrelere ve sempozyumlara davetli sanatçı olarak katlım sağlamıştır ve aktif birçok sosyal medya hesapları ve sitelerde, yapmış olduğu çalışmalara yer verilmiştir. 4'ü bireysel olmak üzere, yurt dışında ve Türkiye’de birçok sergisi olmuştur.

Deniz Serkan ÖZCAN He was born on 18.01.1992 in Kars. He continues his studies and life in Ankara. Apart from painting art, there was a "Documentary Screening" in Nevşehir University conference hall in 2015. In 2017, he took part in the shooting and editing of the graduation film of Nevşehir University Faculty of Fine Arts (Department of Painting-Music-Ceramics). He took the "Documentary Cinema" course in his graduate education and wrote an article about 7 documentary film criticisms and "The Development Process of the History of Documentary Cinema". He also has an article about his own art called “Images of Horror”. He met with Ahmet GÜNEŞTEKİN, one of the leading artists of our country, and wrote an article about the installation he made called “The Room of Immortality”. He has participated in congresses and symposiums as an invited artist and his work has been featured on many active social media accounts and sites. He had many exhibitions, 4 of which were individual, abroad and in Turkey.

Participated Projects and Exhibitions

Deniz Serkan ÖZCAN


1992 - ANKARA

Ressam / Fotoğraf Sanatçısı - Painter / Photograph Artist

Amerika’da 1950’li yıllarda yaşanan ırkçı hareketlerden biri de lavaboların ayrılmasıdır. Siyahi vatandaşların kullanması için ayrılan yerde Colored (Renkli), beyaz vatandaşlar için ayrılan kısımda ise White (Beyaz) yazmaktadır. Bu anlayışın son bulması yıllar sürse de, bitmesi için elinden geleni yapan kişi, siyahi vatandaşların ırkçılık karşıtı hareketin sembol isimlerinden biri olan Martin Luther KİNG’dir. Amerika’da 1950’li yıllarda yaşanan, siyahilere her alanda yapılan ötekileştirmelerden biri de banklarda veya otobüslerde verilen alanların az olması hatta hiç olmamasıdır. Yapılan bu ırkçı hareketlerin azalmasında en önemli rol oynayanlardan biri de, siyahi kadın terzi Rosa PARKS’dır. Bu güçlü kadına destek olan vatandaşlar da boykot edip otobüslere binmez ve firmaların zarara uğramasına yol açar. Boykotlara katılanlar arasında, ırkçılık karşıtı hareketin sembol isimlerinden biri olan Martin Luther KİNG’de vardır.

ÖTEKİLEŞTİRME / ALIENATION

In 1950’s separation of toilets was me of the racial movement experienced in the United Stated, in the given place to use by black citizen Colored was written in the given part to use by White citizen, White was written. Ending of this thought lasted many years, but a person who did his best to finish was Martin Luther KING, the symbol name of racism of black citizen. In 1950’s, in the United States one of the marginalizations made in all areas was little or even no place on the benches or in the bus given to black woman tailor played an important role was Rosa PARKS also the citizens who support this strong woman boycotted and didn’t get on the bus and this caused suffering a lass of the companies. There was Martin Luther KING the symbol name of racism, among the citizens attended the boycott.

  • Ergazi, Şehit Soner Çankaya Sokak, Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Sormak istediklerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim (En geç 24 saat içinde geri dönüş olacaktır!) You can send your questions via e-mail. I wish you healthy days (There will be a response within 24 hours at the latest!)


BU SİTE İLE KURULMUŞTUR