Who is Deniz Serkan OZCAN?

Deniz Serkan ÖZCAN 18.01.1992 Kars doğumludur. Çalışmalarına ve yaşamına Ankara’da devam etmektedir. Resim sanatı dışında, 2015 yılında Nevşehir Üniversitesi konferans salonunda “Belgesel Gösterimi” olmuştur. 2017 yılında Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Resim-Müzik-Seramik Bölümü) mezuniyet filmi çekimlerinde ve kurgusunda bulunmuştur. Yüksek lisans eğitiminde “Belgesel Sinema” dersi alıp, tarihte yeri olan 7 belgesel filmi eleştirisi ve “Belgesel Sinema Tarihinin Gelişim Süreci” ile ilgili makale yazmıştır. Ayrıca kendi sanatı hakkında da “Korku İmgeleri” adında makalesi vardır. Ülkemizin önde gelen sanatçılarından Ahmet GÜNEŞTEKİN ile görüşüp, yapmış olduğu “Ölümsüzlük Odası” adlı enstalasyon hakkında bir makale yazmıştır. Kongrelere ve sempozyumlara davetli sanatçı olarak katlım sağlamıştır ve aktif birçok sosyal medya hesapları ve sitelerde, yapmış olduğu çalışmalara yer verilmiştir. 4'ü bireysel olmak üzere, yurt dışında ve Türkiye’de birçok sergisi olmuştur.

Deniz Serkan ÖZCAN He was born on 18.01.1992 in Kars. He continues his studies and life in Ankara. Apart from painting art, there was a "Documentary Screening" in Nevşehir University conference hall in 2015. In 2017, he took part in the shooting and editing of the graduation film of Nevşehir University Faculty of Fine Arts (Department of Painting-Music-Ceramics). He took the "Documentary Cinema" course in his graduate education and wrote an article about 7 documentary film criticisms and "The Development Process of the History of Documentary Cinema". He also has an article about his own art called “Images of Horror”. He met with Ahmet GÜNEŞTEKİN, one of the leading artists of our country, and wrote an article about the installation he made called “The Room of Immortality”. He has participated in congresses and symposiums as an invited artist and his work has been featured on many active social media accounts and sites. He had many exhibitions, 4 of which were individual, abroad and in Turkey.
BU SİTE İLE KURULMUŞTUR