Deniz Serkan ÖZCAN
1992 - ANKARA

Ressam / Fotoğraf Sanatçısı - Painter / Photograph Artist

Karma Sergiler:

 • Nevşehir – Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Konferans Salonunda Belgesel Gösterimi (Fotoğraf, Kamera, Yönetmenlik, Kurgu Deniz Serkan ÖZCAN’a aittir.) (2015)
 • Bolu - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi "Özgün Baskı. (06.04.2016 - 13.04.2016)
 • Nevşehir - Hacıbektaş Kültür Merkezi "Toprağım" (10.05.2016)
 • Nevşehir - Avanos Güray Müze "Mezuniyet" (26.04.2017 - 15.05.2017
 • Nevşehir - Hacıbektaş Kültür Merkezi "El-Veda" (26.05.2017)
 • Nevşehir - Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Resim - Müzik - Seramik) Bölümü Film Çekimleri (Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Konferans Salonunda Gösterim) (Kamera – Kurgu Deniz Serkan ÖZCAN’a aittir.) (2017)
 • Çankırı - Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Yanığın Emine Sanat Galerisi “Karma” (07.05.2019 - 09.05.2019)
 • İstanbul - Luna Sanat Galerisi “Sinestezi” (10.08.2019 - 16.08.2019)
 • Bodrum - Mu Art Ortakent “Karma Sergi” (14.09.2019 - 19.09.2019)
 • İstanbul - Luna Sanat Galerisi “Mevsim Sonbahar” (22.09.2019 - 28.09.2019)
 • Ankara – Art Sürem “3. Sada Sempozyumu” (28.11.2019 – 29.11.2019)
 • Ankara – Galeri Soyut “Yeni Aralık” (13.12.2019 – 30.12.2019)
 • İzmir – Gallery Mamma “Small Art” (20.02.2020 – 24.03.2020)
 • İstanbul – Sanata Bi Yer / Doğuş Center Maslak – Skoda Showroom “Korku 3” (21.02.2020 – 21.05.2020)
 • Ankara – Alt Atölye “Sergi A4” (13.03.2020 – 13.04.2020)
 • İstanbul - Online Uluslararası Sergi – www.tamsanat.net sitesi “Dünya Evde” (15.04.2020)
 • Sanat Terapidir – “Dünya Sanat Günü” (15.04.2020)
 • Portfolyou – “Sıfır Noktası” (Nisan-2020)
 • İstanbul - Kuytu Artline Online Sergi – “Çevrimiçi” (25.04.2020 – 16.05.2020)
 • “Evdekal Sanatla Kal Online Sergi” (Nisan – 2020)
 • Online Karma Sergi – “Sanat İyileştirir” (05.05.2020)
 • İstanbul - Sanata Bi Yer – “19 Mayıs / Suretler” (19.05.2020)
 • Online Sergi – “Hayat Eve Sanatla Sığar” (19.05.2020)
 • İstanbul - Beşiktaş Çağdaş – “19 Mayıs Özel Dijital Sergi” (19.05.2020)
 • Engravist – “Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali” (Haziran - 2020)
 • Artdist – “1. Online Karma Sanat Sergisi” (10 Haziran – 10 Temmuz – 2020)
 • İda Journal – “Sosyal Mesafe Sanal Sergi” (Haziran – 2020)
 • Portfolyou – “Dönüşüm” (Haziran – 2020)
 • Markaj Art – “Sesim Geliyor Mu?” (7 Mayıs – 11 Temmuz  2020)
 • Sanat Terapidir – “Uluslararası Sanat ve Terapi Sergisi” (Haziran – 2020)
 • Online Art Project – “OAP 2020 | Uluslararası Online Multidisipliner Sanat Sergisi” (Haziran/Temmuz - 2020)
 • ArtsOnline Web Art Gallery – “50 Sanatçı x 50 Eser 1. Online Görsel Sanatlar Karma Sergisi” (29 Temmuz – 12 Ağustos 2020)
 • Portfolyou – “Açık Çağrı” (Eylül – 2020)
 • X Art Platform – “Uluslararası Online Resim Sergisi” (Eylül – 2020)
 • Portfolyou – “Yedi – 7” (Eylül -2020)
 • Türk Eğitim Vakfı & Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi – “Bulaşıcı Olan İyiliktir” (Yardım Kampanyası) (15 Eylül – 15 Ekim 2020)
 • E-Sanat Galeri – “Ben De Buradayım” (Ekim/Kasım - 2020)
 • Artdist – “2. Online Karma Sanat Sergisi” (10 Kasım – 2020)
 • Mavi Çizgi Sanat – “4. Online Sergi” (Aralık – 2020)
 • İstanbul - Boğaziçi Üniversitesi “We Invite All Art Home” (Ocak – 2021)
 • Online Exhibition – “Uzaktan / Yakına 1. Online Karma Sanat Sergisi” (Şubat – 2021)
 • Iğdır – Iğdır Üniversitesi “Pandemi Sürecinde Kadın Olmak” (8 Mart – 8 Nisan 2020)
 • Kütahya – Dumlupınar Üniversitesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” (8 Mart 2020)
 • Kayseri – Erciyes Üniversitesi “Erciyes Sanat Günleri 2 Jürili Karma Sanat ve Tasarım Sergisi” (18-25 Mart 2020)
 • Timya Sanat - “Dünya Sanat Günü Uluslararası Online Sergi” (15.04.2021)
 • Artdist – “3. Online Karma Sanat Sergisi” (15.04.2021)
 • Gallery Punto – “1. Uluslararası Dijital Karma Sanat Sergisi” (Haziran 2021)
 • Ankara - Sergimiz.com Sanat Galerisi “Birtakım Sanatsal Faaliyetler” (11-31 Aralık 2021)


Kişisel Sergiler:

 • Nevşehir - Hacıbektaş Kültür Merkezi "El-Veda" (Kişisel Sergi) (26.05.2017)
 • Çankırı - Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Ötekileştirme” adlı kişisel (Enstalasyon) çalışması sergileme (12.04.2019 – 12.06.2019)
 • New World Gallery (Kişisel Sergi) - “Korku İmgeleri” (22.04.2020)
 • İstanbul - Pinelo Art Gallery (Kişisel Sergi) – “Images of Fear” (Mayıs – 2020)


Kazandığı Ödüller:

 • İstanbul - Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği / Beşiktaş Çağdaş Sergi Salonu (Genç Etkinlik 8) Sergileme Ödülü (20.04.2019 - 20.05.2019)
 • İzmir – Saküder Akademi ve Sanat Galerisi İzmir Resim Heykel Müzesi “Uluslararası İzmir Resim Yarışması” Sergileme Ödülü (18.10.2019 – 29.10.2019)
 • Çankırı – 100. Yıl Kültür Merkezi / Çankırı Karatekin Üniversitesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Jürili Karma Sergi” Sergileme Ödülü (08.03.2020 – 13.03.2020)
 • İzmir – Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi “Dünya Sanat Günü İzmir 20 Uluslararası Katılımlı Disiplinler Arası Karma Sergi” Sergileme Ödülü (10.04.2020 – 10.05.2020)
 • İstanbul - MCART.IST /Uniq Expo– “MCART Awards|2020 Annual Exhibition & CONTEMPORARY” Sergileme Ödülü (Kasım – 2020)
 • Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı – “Özgürlük Tuvalde Uluslararası Resim Yarışması” Katılım (2021)


Katıldığı Yurt Dışı Sergiler:

 • YUNANİSTAN / Sakız Adası - Homerion Kültür Merkezi “Uluslararası Sanat Buluşması 2” (26.09.2019 - 29.09.2019)
 • BULGARİSTAN / Varna - Boris Georgiev Müze ve Galerisi “ART IN CONVERGE: “Art Towards Varna” Uluslararası Karma Sergisi” (7.10.2019 - 10.10.2019)


Participated Projects and Exhibitions:

• Nevşehir – Documentary Screening at Nevşehir Hacıbektaş Veli University Conference Hall (Photo, Camera, Directing, Editing by Deniz Serkan ÖZCAN) (2015)

• Bolu - Abant İzzet Baysal University Fine Arts Faculty Art Gallery "Original Print. (06.04.2016 - 13.04.2016)

• Nevşehir - Hacibektas Cultural Center "My Land" (10.05.2016)

• Nevşehir - Avanos Güray Museum "Graduation" (26.04.2017 - 15.05.2017)

• Nevşehir - Hacibektas Cultural Center "El-Veda" (26.05.2017)

• Nevşehir - Nevşehir Hacıbektaş Veli University Faculty of Fine Arts (Painting - Music - Ceramics) Department Film Shooting (screening at Nevşehir Hacıbektaş Veli University Conference Hall) (Camera - Editing by Deniz Serkan ÖZCAN) (2017)

• Çankırı - Selahattin İnal Fine Arts High School Burns Emine Art Gallery “Mixed” (07.05.2019 - 09.05.2019)

• Istanbul - Luna Art Gallery “Synesthesia” (10.08.2019 - 16.08.2019)

• Bodrum - Mu Art Ortakent “Group Exhibition” (14.09.2019 - 19.09.2019)

• Istanbul - Luna Art Gallery “Seasonal Autumn” (22.09.2019 - 28.09.2019)

• Ankara – Art Sürem “3. Sada Symposium” (28.11.2019 – 29.11.2019)

• Ankara – Gallery Abstract “New December” (13.12.2019 – 30.12.2019)

• İzmir – Gallery Mamma “Small Art” (20.02.2020 – 24.03.2020)

• Istanbul – A Place for Art / Doğuş Center Maslak – Skoda Showroom “Fear 3” (21.02.2020 – 21.05.2020)

• Ankara – Sub-Workshop “Exhibition A4” (13.03.2020 – 13.04.2020)

• Istanbul - Online International Exhibition – www.tamsanat.net website “The World is at Home” (15.04.2020)

• Art is Therapy – “World Art Day” (15.04.2020)

• Your Portfolio – “Zero Point” (April-2020)

• Istanbul - Kuytu Artline Online Exhibition – “Online” (25.04.2020 – 16.05.2020)

• “Evdekal Stay with Art Online Exhibition” (April – 2020)

• Online Group Exhibition – “Art Heals” (05.05.2020)

• Istanbul - A Place for Art – “19 May / Surrogates” (19.05.2020)

• Online Exhibition – “Life Fits Home with Art” (19.05.2020)

• Istanbul - Beşiktaş Çağdaş – “19 May Special Digital Exhibition” (19.05.2020)

• Engravist – “International Virtual Engravist Printmaking Biennial” (June - 2020)

• Artdist – “1. Online Group Art Exhibition” (10 June – 10 July – 2020)

• Ida Journal – “Social Distance Virtual Exhibition” (June – 2020)

• Your Portfolio – “Transformation” (June – 2020)

• Markaj Art – “Do I Have My Voice?” (7 May – 11 July 2020)

• Art is Therapy – “International Art and Therapy Exhibition” (June – 2020)

• Online Art Project – “OAP 2020 | International Online Multidisciplinary Art Exhibition” (June/July - 2020)

• ArtsOnline Web Art Gallery – “50 Artists x 50 Artworks 1st Online Visual Arts Group Exhibition” (29 July – 12 August 2020)

• Your Portfolio – “Open Call” (September – 2020)

• X Art Platform – “International Online Painting Exhibition” (September – 2020)

• Your Portfolio – “Seven – 7” (September -2020)

• Turkish Education Foundation & Orange Blossom Art Colony – “Goodness is Contagious” (Aid Campaign) (15 September – 15 October 2020)

• E-Art Gallery – “I'm Here Too” (October/November - 2020)

• Artdist – “2. Online Group Art Exhibition” (10 November – 2020)

• Blue Line Art – “4. Online Exhibition” (December – 2020)

• Istanbul - Boğaziçi University “We Invite All Art Home” (January – 2021)

• Online Exhibition – “From Far / Near 1st Online Mixed Art Exhibition” (February – 2021)

• Iğdır – Iğdır University “Being a Woman in the Pandemic Process” (8 March – 8 April 2020)

• Kütahya – Dumlupınar University “8 March International Women's Day” (8 March 2020)

• Kayseri – Erciyes University “Erciyes Art Days Mixed Art and Design Exhibition with 2 Juries” (18-25 March 2020)

• Timya Sanat - “World Art Day International Online Exhibition” (15.04.2021)

• Artdist – “3. Online Mixed Art Exhibition” (15.04.2021)

• Gallery Punto – “1. International Digital Mixed Art Exhibition” (June 2021)

• Ankara - Sergimiz.com Art Gallery “Some Artistic Activities” (11-31 December 2021)


Solo Exhibitions:

• Nevşehir - Hacibektas Cultural Center "El-Veda" (Solo Exhibition) (26.05.2017)

• Çankırı - Exhibition of personal (Installation) work named "Othering" at Çankırı Karatekin University Fine Arts Institute (12.04.2019 – 12.06.2019)

• New World Gallery (Solo Exhibition) - “Images of Fear” (22.04.2020)

• Istanbul - Pinelo Art Gallery (Solo Exhibition) – “Images of Fear” (May – 2020)


Awards Won:

• Istanbul - International Plastic Arts Association / Beşiktaş Contemporary Exhibition Hall (Young Event 8) Exhibition Award (20.04.2019 - 20.05.2019)

• İzmir – Saküder Academy and Art Gallery İzmir Painting and Sculpture Museum “International İzmir Painting Competition” Exhibition Award (18.10.2019 – 29.10.2019)

• Çankırı – 100th Year Cultural Center / Çankırı Karatekin University “8 March International Women's Day Mixed Exhibition with National Jury” Exhibition Award (08.03.2020 – 13.03.2020)

• İzmir – Ahmed Adnan Saygun Art Center “World Art Day İzmir 20 Interdisciplinary Mixed Exhibition with International Participation” Exhibition Award (10.04.2020 – 10.05.2020)

• Istanbul - MCART.IST /Uniq Expo– “MCART Awards|2020 Annual Exhibition & CONTEMPORARY” Exhibition Award (November – 2020)

• Şamil Education and Culture Foundation – “Freedom on Canvas International Painting Competition” Participation (2021)


International Exhibitions Participated:

• GREECE / Chios - Homerion Cultural Center “International Art Meeting 2” (26.09.2019 - 29.09.2019)

• BULGARIA / Varna - Boris Georgiev Museum and Gallery “ART IN CONVERGE: “Art Towards Varna” International Group Exhibition” (7.10.2019 - 10.10.2019)

BU SİTE İLE KURULMUŞTUR